Çankırı/Korgun /Ildızım Köyü Kalkındırma Vakfı faaliyetlerini bir süre dernek olarak devam ettirdikten sonra Vakıf olarak Çankırı köyleri arasında bir ilki başarmıştır.Daha sonra Çankırıda bir şube açarak faaliyetlerine devam eden Vakfımız yine bu anlamda da bir öncülük yapmıştır.
Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Çankırı - KorgunÇankırı - Korgun
ıldızımıldızım
KöyüKöyü
wwwwww
.ildizimvakfi..ildizimvakfi.
comcom
Takip Edin Takip EdinRADYO YAYINI RADYO YAYINI

HACI MURAD-I VELİ HZ.

Hacı Murad-ı Veli (d. 1117 - ö. 1207)

12.yy'da Türkistan'dan gelerek önce Hicaz, Şam ve Şanlıurfa civarlarında, sonra da Çankırı ve Tosya bölgesine yerleşen Aliyülbeka'nın oğludur. Çankırı, Seydi Köyü'nde doğmuştur. Babası Aliyülbeka uzun müddet Halil ur rahman'da kapıcılık yapmıştır. Halk arasında Aliyülbeka'nın ve oğlu Hacı Murad-ı Veli'nin soyunun Orta kazasının Elmalı Köyü'nde Himmet oğullarından Yusuf oğlu Hasan Doğan tarafından kopyası alınan secereye göre Hacı Murad-ı Veli'nin 12.yy'da yaşadığı, muhitinde islamiyetin yayılması için çalıştığı, arzu edenleri tenvir ve irşat ettiği anlaşılmaktadır. Hocalarının da Türkistan'da yetişmiş alimler olduğu bildirilmektedir. Velinin müçtehidinden İmam'ı Yusuf'a göre Necmettin Mahmud'u İfsani'den Şeyh Bedrettin'i Mahmut'dan ders gördüğü anlaşılmaktadır. Eldeki vesikadan anlaşıldığına göre Hacı Murad-ı Veli 1117'de doğmuş 1187'de Seydi Köyü'ne yerleşmiş. Veli'nin bu bölgede Müslümanlığı yayma çalışmaları olmuştur.

Türbesi halk tarafından ziyaret edilmektedir. Abdulgaffar, Seydi Köyü'nde babasının türbesi yanındadır. Pir Ali Çelebi'nin Eskipazar Kazası Sadeyaka Köyü, Şıhlar Mahallesi'nde bir tekke kurduğu ve orada çalıştığı daha sonra Çubuk Kazası Sele Köyü'ne giderek orada vefat ettiği bilinmektedir.
HACI MURAD-I VELİ VE OCAĞI

İmam-ı Cafer Sadık Hazretleri?nin S. Muhammed isimli evladının neslinden gelmektedir. Hacı Murad-ı Veli, Hz. Muhammed?in 18. göbekten torunudur. Babasının asıl adı S. Ahmet?tir. Ahmet Yesevi Hazretleri?nin Türbesi?nde çok carı çaldığı için halk arasında ?Aliyyü?l Büka? olarak bilinir. Hacı Ali Türabi?nin kız kardeşinin oğludur ve asıl adı Ali?dir (Teberoğlu,1998:135).

Hacı Murad-ı Veli 1228 veya 1229?da Horasan?ın Sayram Kasabası?nda dünyaya gelmiştir. Bu nedenle Horasan erenlerindendir. Yaşına girmeden Kabe yollarında iken ?Hille? yakınında annesi vefat etmiştir. Annesi ölmeden önce Küçük Ali?yi kendi ocaklarında rehber olan Arap Ali?ye emanet etmiştir. Ali kafileden önce Kabe?ye ulaştığı için hacılığı bir yaşlarından önce almış ve her isteyenin muradını verdiği için de ?Murat? adını almıştır. Hac dönüşünde babası Aliyyü?l Büka, kösesinin peşine gitmemiş ve Urfa?da Halilurrahman Türbesi?nde türbe bekçiliği yapmak için kalmış ve oğlu küçük Ali?yi Arap Ali ile Anadolu?ya göndermiştir (a.g.e:135-136).

Hacı Murad-ı Veli, Anadolu?ya Akkoyunlu Aşireti?nin imamı olarak gönderilmiştir. Horasan?dan atılan Karaağaç kösesi, bugünkü adıyla Baykuş Boğazı?nın sağ tarafındaki kayalık alanın az ilerisine Eskiköy diye bilinen yerde bulunmuş ve buraya yerleşilmiştir. Hacı Murad-ı Veli, 2,5-3 yaşlarında Arap Ali tarafından Hünkâr Hacı Bektaş Veli?ye götürülerek icazet almıştır. Dönüşte Arap Ali ile birlikte sarı taşa binerek köyüne dönmüş ve böylece çocuk yaşta kerametini göstermiştir. Hacı Murad-ı Veli, doğuştan velayet nuruyla doğduğu için velayet-i hasse grubundaki velilerden sayılır. S.Hacı Murad-ı Veli?nin yaşadığı dönemde Bağdat?tan alınan 48 773 no?lu kayıtta ?Anadolu?da üçüncü derece velidir? ibaresi yazılıdır (a.g.e:136-137).

Uzun süre Eski Köy?de yaşamış ve Kalecik Tekfuru?nun zulmüne uğrayarak bugünkü Çankırı ili Eldivan ilçesi Seydi köyündeki türbesinin bulunduğu yere gelip yerleşmiştir. 17 yıl burada yaşadıktan sonra 1307 yılında vefat etmiş ve buradaki türbesine gömülmüştür (a.g.e:138-139).

Hacı Murad-ı Veli?nin 3 erkek çocuğu olmuştur. En küçük oğlu Halil, babasından önce vefat etmiş ve babasının yanına gömülmüştür (a.g.e:139). Oğullarına: ?Burası size yurt olmasın Maruf Tekfuru?nun şerrinden başka yerlere giderek yurt-yuva kurunuz? demiştir. Bunun üzerine ikinci oğlu S. Veli, Ortaca ilçesine bağlı Elmalık Bucağı?nda, ?Elvan Çelebi? adı ile bilinen türbede gömülüdür. Diğer oğlu Kekilli Mehmet ise, Kösrelik köyünün üzerinde Aydost Dağı?nında gömülüdür (a.g.e:139).

Üçüncü oğlu S. Zeynel?dir. Hacı Murad Veli?nin nesli bu çocuğundan devam etmiştir. Asıl adı unutulup Pir Ali Çelebi adıyla bilinmektedir. Eskipazar yakınlarında ?Sede Yaka? kariyesinde bir tekke kurarak o yıllarda büyük alimler yetiştirmiştir. Bunun için bölgenin Türkleşmesi ve islamlaşmasında büyük etkisi olmuştur(a.g.e:139-140).

S. Hacı Murad-ı Veli?nin oğlu Pir Ali?nin 6. göbekten oğlu S. Hasan Dede, bir erkan basma olayına kahrederek kösesini atmış ve Bursa İli?nin İnegöl ilçesine bağlı Doma köyüne (yeni ismiyle Şehitler) göç etmiştir. 41 yıl pirlerinden haber alamayan talipleri, ocağın rehberi olan Arap Ali evlâtlarınca görülüp gözetilmiştir. Ulaşılamayan yerler ise zamanla kör kalmıştır (a.g.e:140-141).

S. Hasan Dede?nin neslinden gelen S. Hüseyin?in ortanca oğlu aynı köyde kalmış büyük oğlu S. Bektaş ise Şabanözü?nün Bulgurcu köyüne, küçük kardeşleri S. Hasan Çubuk?un Kargın köyüne Kalender Veli evlâtlarına hizmet etmesi için gönderilmiş ve burada evlenerek köye yerleşmiştir (a.g.e:140-141). Bugünkü Hacı Murad-ı Veli Ocağı dedeleri Bulgurcu köyüne yerleşen S. Bektaş?ın soyundan gelenlerdir.

Hacı Murad-ı Veli Ocağı taliplerinin bulunduğu köyler:
1. Bulgurcu Köyü / Şabanözü - Çankırı
2. Kutluşar Köyü / Şabanözü - Çankırı
3. Sarısu Köyü / Çubuk - Ankara
4. Kösrelik Köyü / Çubuk - Ankara
5. Dağkalfat Köyü / Çubuk - Ankara
6. Tepeköy / Şabanözü - Çankırı
7. Kırıklı Köyü / Gölbaşı - Ankara
8. Asarcık Köyü / Çubuk - Ankara
9. Yüzbeğen Köyü / Kalecik - Ankara
10. Özbek Köyü / Şabanözü - Çankırı
11. Meşeli Köyü / Çubuk - Ankara
12. Şehitler Köyü / İnegöl - Bursa
Ayrıca Ankara - Çubuk , Kalecik Kırıkkale - Sulakyurt Çankırı - Çerkeş , Orta , Eldivan , Ilgaz , Kurşunlu , Kızılırmak Kastamonu - Taşköprü,Tosya Çorum - Alaca , Sungurlu Köyleri ile Malatya , Kars , Adıyaman , Urfa Bölgelerinde de Hacı Murad-ı Veli Talipleri olduğu Osmanlı Döneminde KALENDER ŞAH isyanından sonra yaşanılan baskılar had safaya vardığı için gidilemediği ve kör kaldığı ya sünnileştirildiği yada HACI BEKTAŞ-I VELİ Halifelerince seçilen dikme Dede-Baba'larca Görülüp gözetildiği bilinmektedir

YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0283

© 2012 ildizimvakfi.com
Ildızım Köyü Resmi İnternet Sitesi http://www.ildizimvakfi.com

Tam Ekran